DISCLAIMER:

Deze e-mail is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n). Verstrekking aan en gebruik door anderen is niet toegestaan. De afzender sluit iedere aansprakelijkheid uit die voortvloeit uit elektronische verzending. Op al onze aanbiedingen en overeenkomsten zijn onze algemene leveringsvoorwaarden van toepassing. Deze zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 17131161

This e-mail is intended exclusively for the addressee(s), and may not be passed on to, or made available for use by any person other than the addressee(s). The sender rules out any and every liability resulting from any electronic transmission.

Denk aan het milieu voordat u een e-mail bericht afdrukt.

© 2018 Plus Equipment B.V. All Rights Reserved.